MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Lige som i skolen arbejder vi i SFO også ud fra værdierne tryghed, nysgerrighed og ansvarlighed.

Grundtanken er, at børn lærer og udvikler sig i fællesskaber og gennem leg. Gennem leg og aktiviteter danner børnene relationer til hinanden og de voksne og lærer herigennem forskellige regler/normer for samvær.

Aktiviteterne planlægges løbende og afhænger af årstid, højtid, vejr og vind, og især børnenes idéer og behov for beskæftigelse.

Vi bruger sal, hal og de gode muligheder udendørs til bevægelsesaktiviteter.

Vi holder børnemøder ca. én gang om måneden, hvor personalet går i dialog med børnene om hverdagen i SFO’.